Problem med signalkräftans romsättning

Jag har i tidigare redogjort för hur ej parningsmogna signalkräftor kan byta skal sent på året om hösten är varm. Blir det därefter en snabb avkylning klarar kräftan inte att bygga upp sig utan dör under vintern. Särskilt om det blir en lång isvinter.
I höstas fick jag möjlighet att närmare undersöka ett annat problem för signalkräftan. Även detta har med  vattentemperaturen att göra. Jag fick möjlighet att sänka vattnet i två dammar, den ena med signalkräftor och den andra med flodkräftor.
I dammen med signalkräftor hade romsättning skett utan att parning ägt rum. Detta innebär att rommen inte blir befruktad och så småningom plockas bort av honan.
Flodkräftorna hade inte detta problemet utan parningen kom först och därefter romsättning.
Orsakerna till ovanstående och skillnaden mellan signal- och flodkräftan kommer jag att redogöra för i ett senare inlägg i sommar.