Munk till en kräftdamm

Nu har vi byggt en enkel och billig munk till en kräftdamm. Då  omgivningen ligger så mycket högre än dammens djupaste punkt får vi nöja oss med att kunna reglera de översta 1,5 meterna. Detta räcker bra då vi nästa år ska gräva om och justera kanternas översta delar. Då vi har en del vatten i dammen börjar vi med att gräva oss fram till dammen så nära som möjligt utan att vattnet kommer i genom.

stod-kraftodling-011
D
ammen är precis bakom skottkärran. Röret närmast ska leda vattnet från munken. Röret rakt upp ska användas för nivåreglering. Båda är 110-rör

stod-kraftodling-012
H
är har vi fyllt med cement upp till muffen med det stående röret. Armeringsnät är ilagt. Då vi vid tömning ska kunna dra upp det stående röret får cementen inte komma över muffen.

   stod-kraftodling-013
Här har vi ett stående 200-rör som vi gjort ett hål i på sidan. Där passar ett 110-rör precis. Det ska bara precis föras in i 220-röret för att användas till inlopp för munken. På högra bilden har vi tryckt ner 220-röret runt 110-röret något lite i cementen innan den härdat. Inloppsröret är riktat mot dammen. Vi väntar till nästa dag så att rören sitter ordentligt fast.

stod-kraftodling-015
Dagen efter fyller vi på med mer cement runt alla rören så att det lilla 110-röret blir tätt mot 220-röret.  När allt härdat fyllde vi på med jord i diket bakom munken. Sedan var det dags att öppna upp in mot dammen.

stod-kraftodling-019 stod-kraftodling-020
Vi kopplar  ihop munkens lilla 110-rör med ett längre rör när vi nästan är igenom. Det böjs ganska mycket uppåt, men vi grävde sedan bort så att  det blev nästan vågrät. Sedan var det bara att fylla igen runt munken och fram mot dammen. På de nivåer jag vill kunna reglera till borrar jag 10 mm hål runt om det inre 110-röret. Runt den nivå jag sedan för tillfället inte kommer att använda sätter ja sedan isolertejp eller annan tejp som inte lossnar i vattnet. För att kräftorna inte ska krypa in i munken låter jag röret i dammen ligga en bit ut från bottnen. Man kan också sätta en 90-graders bör där och sätta på en rörbit som kan vridas beroende på hur långt ner man vill ta ut vatten.
Det är givetvis lättare att arbeta när man på detta sätt bygger en munk till en kräftdamm om dammen är tom på vatten. Har man stort flöde i kräftdammen kan man givetvis bygga en munk med större dimensioner på rören. Har man ett kraftigt bäckflöde är det att föredra att om möjligt leda bäcken utanför dammen eller genom kulvert. Sedan tar man bara in det vatten man behöver.