Många på årsmötet

Fiskevårdsföreningar har ofta problem med att engagera medlemmarna i arbetet samt att deltaga vid t.ex. årsmötet. Jag vill gärna tipsa om ett lyckat initiativ. I fredags eftermiddag var jag inbjuden till Norr-o Sörsjöns FVOF utanför Vrigstad i Småland.

Detta i samband med föreningens årsmöte. Årsmötet kombinerades med en familjesammankomst. Programpunkterna var Tipspromenad, lotterier, grillning med mera samt jag själv som föredragshållare. Sammankomsten avslutades med årsmötesförhandlingar. Uppslutningen var så gott som hundraprocentig. Även markägare boende på annan ort kunde deltaga genom att arrangemanget låg i samband med en helg. Ett plus var att vädret vid denna årstid lämpar sig bra för uteaktiviteter.

Kanske detta kan vara något för andra FVOF att ta efter för att aktivera medlemmarna.