Kräftorna under vintern

Så här mellan höst och vinter börjar en lungnare period i arbetet med kräft- och fiskodlingen. Förhoppningsvis är kräftorna väl inmatade för att klara en lång vinter utan mat. På grund av den varma hösten har jag matat lite längre än vanligt.När vattnet som idag ligger på 9 grader bränner kräftorna energi och kan behöva lite foder. I dag matade jag lite lätt, troligen sista gången inför vintern.

Vintern olika för flod- respektive signalkräftan

  • Flodkräftan som föredrar lite varmare vatten att vara aktiv i går i stort sett i dvala när vattnet ligger på 4 grader nere på bottnen. De bränner då mycket lite energi och brukar därför klara även en sträng vinter bra.
  • Signalkräftan som har en lägre trivseltemperatur är aktiv vid 4 grader förbrukar sin lagrade energi. När isen ligger på vattnet produceras ingen mat för kräftornaoch blir vintern lång kan många signalkräftor svälta ihjäl speciellt om de inte har lyckats bli riktigt fullmatade efter sista skalbytet.

Vi får hoppas att kommande vinter inte blir lika lång som de två senaste , vilka gick hårt åt kräftbestånden i många sjöar. I åar med rinnande vatten blir vattentemperaturen lägre under vintern (ofta nära noll grader) vilket gör att även signakräftan går ner i aktivitet och energiförbrukning. Detta är ett av skälen till att rinnande vatten många gånger producerar fler kräftor samt återhämtar sig snabbare efter nedgångar i bestånden

Ett sätt att sänka temperaturen i signalkräftdammar under vintern är att blåsa i kall vinterluft. På så sätt får man samtidigt högre syrehalt samt omröring av vattnet.
I dag har jag också kramat mina avelsöringar på rom och mjölke. Efter konstbefruktningen ligger nu rommen i lådor och väntar på att kläckas någon gång under februari- april beroende på temperatur.

Det var allt för detta år. Återkommer när vårsolen börjar lysa. Glöm inte att höra av Dig i god tid om du vill beställa kräftfoder till nästa säsong.

Lars-Göran