Kräftodling. Ombyggnad – 1.

Äntligen har vi påbörjat ombyggnaden av vår kräftodling. Egentligen hade vi tänkt köra igång när besked om sökt EU-bidrag kommit, men då jordbruksverket har synnerligen långa beslutsrutiner kör vi igång utan besked. Vi får anpassa oss efter de ekonomiska förutsättningar som finns för tillfället och jobba i etapper. Vi börjar med att förbereda för nya dammar där vi tidigare haft kanalsystem.
Stöd kräftodling 001 Stöd kräftodling 007
G
amla kanaler tömda på vatten sedan i våras    Här vidgas en kanal för nytt utlopp

Våra mer än 40 års erfarenhet av kräftodling ska ligga till grund när vi bygger våra nya dammar.
Varje kanal har varit tömningsbar med utlopp i djupaste änden. De 6 nya dammarna ska vara tömningsbara på samma sätt. En del av de gamla rörsystemen ska kopplas med 110pvc -rör till de nya dammarna. Där nya utloppet ska byggas kopplas en 90 graders böj med muff rakt upp. Runt röret gjuts en 1 x 1m bottenplatta.

Stöd kräftodling 010 P1000441P1000442
Gjutform, rör, makadam, armeringsnät.            Första gjutning klar och lite härdad. Ytter-rör.

Vi sätter ett rör i muffen så vi inte får ner skräp i rörsystemet. Sedan fyller vi på med betong runt rören upp till muffens överkant. Armering trycks ner i betongen. När betongen härdat lite sätter vi ett 200pvc- rör på betongen runt inner-röret. Längst ner på ytter-röret finns ett par varv med silvertejp. Därefter fylls formen med betongs till tejpens överkant. Efter några timmar vrids ytter-röret runt ett par varv. Efter ytterligare lite tid vrids röret åter och dras försiktigt uppåt. Vi tar bort tejpen och har en platta där ytter-röret passar perfekt.
I ytter-röret borras en mängd 8 mm stora hål där vattnet vid tömning  rinner ut men kräftorna blir kvar.
Nästa etapp i vår kräftodling blir att tillverka em munk till en befintlig damm. Vi återkommer med beskrivning och bilder när vi är klara.