Kräftdammar med plastduk nästan färdiga.

När våren närmar sig och intresset för kräftdammar och kräftodling ökar ska jag berätta om hur vi i höstas jobbat vidare med ombyggnaden av våra dammar. Vi bygger om våra mindre kräftdammar med plastduk i botten. I dag ska jag visa en del av hur vi förberett bottnen.
7 st. dammar har planerats. 6 av dammarna har storlekarna 100, 150, 310, 390, 410 och 430 m². Den 7:e dammen på 20 m² ska användas som sedimenteringsdamm vid tömning och rensning av de övriga dammarna. Under grävningen av dammarna fick vi en oväntad överraskning. Grundvatten trängde fram i bottnen. Då det inte kan stå vatten under plastdukarna blev vi tvungna att lägga dränering. Rören från dräneringen fick gå till sedimenteringsdammen.
Så här såg det ut före vi började gräva. Kräftorna och vattensorken hade helt grävt sönder sidorna och slammat ner bottnen..

   
I bilden ovan till höger ser vi mitt dammen rör och dräneringsgrus. Nedre delen av bilden visar en del av rören som är kopplade för tömning och dränering.
Nedan har vi en damm färdigställd för plastläggning. De horisontella rören är till för att vattenpåfyllning samt att fördela vatten mellan dammar. Högra bilden visar en nästan plastlagd damm.
  
Plastduken levererades och monterades av Företaget MPG i Göteborg. Företaget har stor erfarenhet av att tillverka plastbassänger av olika storlekar och för olika behov. Plasten är polyeten är 1,5 mm tjock och läggs hos oss i bredder om 3 m. Den är mycket motståndskraftig mot nötning och UV-ljuset från solen. Skarvarna svetsas med en speciell apparat. Se bilden nedan.
   
Plasten viks ner i ett dike runt dammarna. Den förankras därefter med jord.
När vi har kräftdammar med plastduk som botten måste vi ordna konstgjorda gömställen. Jag återkommer lite längre fram i vår om hur vi praktiskt ska använda dammarna och hur gömställena ska ordnas.