Ombyggnad av kräftodlingen

Efter många års användning planerar vi att göra en större ombyggnad och restaurering av kräftodlingen. Sedan1986 har vi bl.a. haft ett kanalsystem. Allt eftersom har kräftorna och på senare tid även vattensork förstört slänterna i kanalerna. Vi har med täta mellanrum spolat kanalerna från framgrävt slam och grus. I planeringen […]

Läs mer