MISSLYCKAD PARNING HOS SIGNALKRÄFTOR

Under mina studier av signalkräftor har jag under åren vid ett flertal tillfällen iakttagit att honorna på våren inte haft någon rom eller att rommen inte utvecklats. Jag har också sett att detta har varit mer uttalat ju varmare hösten före varit. Att något inte har stämt med parning och […]

Läs mer

Kräftodling. Ombyggnad – 1.

Äntligen har vi påbörjat ombyggnaden av vår kräftodling. Egentligen hade vi tänkt köra igång när besked om sökt EU-bidrag kommit, men då jordbruksverket har synnerligen långa beslutsrutiner kör vi igång utan besked. Vi får anpassa oss efter de ekonomiska förutsättningar som finns för tillfället och jobba i etapper. Vi börjar […]

Läs mer

Ombyggnad av kräftodlingen

Efter många års användning planerar vi att göra en större ombyggnad och restaurering av kräftodlingen. Sedan1986 har vi bl.a. haft ett kanalsystem. Allt eftersom har kräftorna och på senare tid även vattensork förstört slänterna i kanalerna. Vi har med täta mellanrum spolat kanalerna från framgrävt slam och grus. I planeringen […]

Läs mer