Halm mot alger

Jag har flera år haft problem med slemmiga gröna trådalger i mina yngeldammar. I något fall har en damm varit helt igentäppt. Direkt efter islossningen i våras började de växa till. Jag insåg att något måste göras.

Läs mer