OMBYGGNAD AV 2 KRÄFTDAMMAR

Vi är nu färdiga med ombyggnad av 2 kräftdammar. Det är främst slänterna i dammarna vi har renoverat. Kräftorna har under åren grävt ur och fått en del kanter att sjunka. Ännu värre var dock att vi sedan 7 år tillbaka fått in vattensork i kräftdammarna. Dessa djur gräver sina gångar och bohålor nära kanterna och föser ut jorden någon decimeter under vattenytan med stor slambildning som resultat. Bärigheten i kanterna har därmed på flera ställen minskat.
För att råda bot på detta har vi tömt dammarna på vatten ner till där bottnen börjar plana ut. Därefter har slänterna och kanterna jämnats och packats. Fiberduk har lagts på kant och lutning. För att hålla duken på plats har järnvägsmakadam lagts på kanterna. Runt dammen har 0-32 lagts för att få en  körväg med hållbar yta.

Nya stenrösen har lagts ut längs kanterna en bit ner

Här har fiberduk och en del väggrus lagts ut

Järnvägsmakadam på fiberduken i slänten

Vi räknar med att få utmärkta gömställen för yngel i makadamen.

Åter fullt med vatten i dammen

Vi har samtidigt satt ett 180 cm högt stängsel runt om. Längst ned är stängslet finmaskigt kompletterat med eltråd. Detta ska hålla mink och utter borta och förhoppningsvis en och annan tvåbent också.

I den mindre av dammarna som håller på att fyllas har vi natursten ner längs kanterna

Nästa etapp som börjar inom kort blir att låta grävmaskinen iordningställa planerade gummiduksdammar. Tillverkningen av bottenplattor för utloppen har jag skrivit om i tidigare blogginlägg. Mer om detta vid ett senare tillfälle.