MISSLYCKAD PARNING HOS SIGNALKRÄFTOR

Under mina studier av signalkräftor har jag under åren vid ett flertal tillfällen iakttagit att honorna på våren inte haft någon rom eller att rommen inte utvecklats. Jag har också sett att detta har varit mer uttalat ju varmare hösten före varit. Att något inte har stämt med parning och romsättning verkade uppenbart, men varför?

Förra hösten (2016) fick jag möjlighet att studera problemet närmare genom att vara med när en signalkräftdamm tömdes på vatten i början av oktober. Kräftorna skulle plockas ur dammen då den skulle rensas på slamm.
Samtidigt tömde vi en av våra flodkräftdammar för att bygga om dammens slänter. På så sätt fick jag möjlighet att jämföra parningen hos de olika kräftarterna. Dammarna ligger inom samma temperaturzon på 3 mils avstånd.

Den 3:e oktober undersöktes en stor mängd honor från båda dammarna. Romsättning hos signalkräftorna hade ägt rum hos nästan alla honor medan inga flodkräfthonor bar rom. Det visade sig också att inga av båda sorters honor hade spermafläckar. Parning hade alltså ej ägt rum. Detta var helt naturligt med tanke på att vattentemperaturen fortfarande var hög, 16 grader. Sädesledarna hade svält hos hanarna och de var redo för parning men väntar på att temperaturen ska ner under c:a 10 grader.

Den 4:e oktober slog vädret om och det blev kallare än normalt och vattentemperaturen sjönk snabbt . Efter en vecka med sjunkande vattentemperaturer påbörjades parningen bland flodkräftorna och där blev allt normalt.

För att få befruktning av kräftrom måste parningen ske före romsättningen. När rommen kommer produceras samtidigt ett sekret som löser upp en del av spermafläckarna och spermierna kan befrukta rommen. Vid romsättning före parning river hanen också av rom hos en del honor och det kan verka som om de inte haft någon rom?

Vad är då orsaken till att honorna inte väntar till efter parningen med omsättningen:
Romutvecklingen börjar när vattentemperaturen börjar stiga på våren. Vid högre vattentemperaturer går utvecklingen snabbare.   Signalkräftan är aktiv vid lägre vattentemperaturer jämfört med flodkräftan. Därför blir signalkräftans rom klar före flodkräftans. När rommen är mogen kan honan inte stoppa romsättningen utan rommen kommer och fästs under stjärten. 2016 hade vi ett kraftigt temperaturöverskott från Februari till September enligt nedan.

Överskott månadsmedeltemperaturer: Februari +3,5  Mars +2,5  April +1,5  Maj +2,5  Juni +1,5  Juli +1,5  Augusti +0,5  September +3,5  Oktober -0,5

Vattentemperaturen i månadsskiftet September-Oktober var mycket höga 16 grader. Härefter sjönk vattentemperaturen ganska snabbt när vädret blev kallare. Då vattentemperaturen gick under 10 grader efter en vecka parade sig flodkräftorna. Någon vecka senare kom romsättningen och allt var frid och fröjd. Samtidigt konstaterade jag att så gott som alla honor som vanligt hade rom. Jag har också tidigare konstateratt att honorna sätter rom varje år bara de får tillräckligt med rätt sammansatt foder.

Slutsats:
Signalkräftorna har problem med yngelproduktionen då året före haft tidig vår, varm  sommar och varm September. Detta speciellt i grunda sjöar där vattentemperaturen snabbt stiger vid värme på våren. Troligtvis är detta fenomen orsaken till att signalkräftbestånden i flera sjöar kollapsat under de senaste åren med allt högre medeltemperaturer. Flodkräftorna har en viss marginal  fört tiden mellan parning och romsättning för att klara problemet även varma somrar.