Allt startade 1973

Vår första damm för odling av kräftor färdigställdes år 1973. Därefter har odlingen efterhand byggts ut och omfattar numera 1,4 ha vattenyta. Då vi startade odlingen hade inte försöken med odling av signalkräfta i dammar kommit igång så det var naturligt att börja med flodkräftor. Med facit i hand blev detta ett riktigt beslut.

Odla flodkräftor

Det har visat sig att dammodling av flodkräftor har flera fördelar jämfört med signalkräftor. Förutom ett högre kilopris är flodkräftor i odling mer förutsägbara. När odlingen kommit igång slipper man de stora variationer i tillgången som ofta kännetecknar dammar med signalkräftor.

Kräftor för utsättning och konsultverksamhet

Hos oss kan Du köpa äkta svensk flodkräfta, såväl konsumtionskräftor som utsättningskräftor. Vår långa erfarenhet gör oss ofta anlitade för råd och anvisningar vid anläggande av kräftdammar. Kontakta oss gärna, kontaktuppgifter finner du under kontakt.

Öring från Nissan

2006 inleddes ett samarbete med Fiskeenheten på länstyrelsen i Jönköping. Ett antal öringar elfiskades i norra delen av ån Nissan. Några år senare kramades dessa på rom och mjölke. När sedan romen kläckts och ynglen vuxit till sig något sattes de ut i några av Nissans tillflöden. Några fick också växa till sig i odlingen ett par år innan de sattes ut.

Efter detta har vi fortsatt att ta fram Nissanöringar. Detta eftersom många också vill ha fisk i sina flodkräftdammar. Då så gott som alla fiskodlingar i södra Sverige använder vatten där signalkräftor finns så är risken stor att kräftpestsporer följer med fisken vid utsättning. Våra öringar är garanterat pestfria då de lever i samma vatten som flodkräftorna.

I odlingen har vi en mindre och två större cirkeldammar i betong. Vi har också odlat en del i mindre jorddammar tillsammans med större kräftor.