Inför kräftfisket

Efter flera år med dålig prodktion av signalkräftor i sjöar i mina trakter ser det ljusare ut. Efter flera vintrar med isläggning långt in på våren fick vi senast en kort isvinter vilket medför större överlevnad. Temperaturen steg sedan högt under en period i slutet av mars.

När vi sedan fick en varmperiod i maj gick kräftorna och bytte skal direkt. De var sedan tillbaka före midsommar. Nu har de sedan en tid gjort sitt andra skalbyte och visar sig nog igen en bit in i Augusti. Detta gäller de stora hanarna. De mindre kräftorna har redan klarat av fler skalbyten och växer bra. Honorna som släppte sina yngel runt månadsskiftet Juni-Juli har nu bytt skal och börjar komma fram. Tillväxten i år ser alltså bra ut även om det behövs ett par milda vintrar för att riktigt få igång produktionen.

Ovanstående gäller de relativt grunda sjöar som jag har möjlighet att studera. Då det finns lite olika förutsättningar i andra sjöar kan det där se lite annorlunda ut men de flesta följer mönstret ovan. Ett stort undantag är dock Vättern som varit för kall i flera år för att få bra snurr på kräftproduktionen. Det räcker ju inte med en eller ett par varma veckor för att få upp temperaturen.

Det fodras riktig solinstrålning under månaderna Maj- Augusti då solen är uppe länge och står högt. Ett plus är också om vintern är mild så sjön inte kyls ner så mycket utan kan starta med en högre temperatur på våren. Händer inte detta blir det nog problem med vätterkräftorna. Annat var det i början av 2000-talet då sjön var varmare än normalt vilket gav en kraftig kräfttillväxt. Så stor tillväxt är dock inte hållbar i längden då kräftorna betar rent på föda vilket gör att kräftmängden lägger sig på en lägre nivå samtidigt som storlekstillväxten på kräftorna också blir långsammare.