Kräftdammar med plastduk nästan färdiga.

När våren närmar sig och intresset för kräftdammar och kräftodling ökar ska jag berätta om hur vi i höstas jobbat vidare med ombyggnaden av våra dammar. Vi bygger om våra mindre kräftdammar med plastduk i botten. I dag ska jag visa en del av hur vi förberett bottnen. 7 st. dammar har […]

Läs mer

MISSLYCKAD PARNING HOS SIGNALKRÄFTOR

Under mina studier av signalkräftor har jag under åren vid ett flertal tillfällen iakttagit att honorna på våren inte haft någon rom eller att rommen inte utvecklats. Jag har också sett att detta har varit mer uttalat ju varmare hösten före varit. Att något inte har stämt med parning och […]

Läs mer

OMBYGGNAD AV 2 KRÄFTDAMMAR

Vi är nu färdiga med ombyggnad av 2 kräftdammar. Det är främst slänterna i dammarna vi har renoverat. Kräftorna har under åren grävt ur och fått en del kanter att sjunka. Ännu värre var dock att vi sedan 7 år tillbaka fått in vattensork i kräftdammarna. Dessa djur gräver sina […]

Läs mer

ÖRING FRÅN DIRECTIN AB

God fiskelycka. Stolt fiskare med tre vackra öringar vid en liten småländsk sjö. Öringarna ursprungligen odlade och utplanterade från Directin AB:s odling.

Läs mer

Problem med signalkräftans romsättning

Jag har i tidigare redogjort för hur ej parningsmogna signalkräftor kan byta skal sent på året om hösten är varm. Blir det därefter en snabb avkylning klarar kräftan inte att bygga upp sig utan dör under vintern. Särskilt om det blir en lång isvinter. I höstas fick jag möjlighet att närmare undersöka ett annat problem för signalkräftan.

Läs mer

Munk till en kräftdamm

Nu har vi byggt en enkel och billig munk till en kräftdamm. Då  omgivningen ligger så mycket högre än dammens djupaste punkt får vi nöja oss med att kunna reglera de översta 1,5 meterna. Detta räcker bra då vi nästa år ska gräva om och justera kanternas översta delar. Då vi har en del vatten i dammen börjar vi med att gräva oss fram till dammen så nära som möjligt utan att vattnet kommer i genom.

Läs mer

Kräftodling. Ombyggnad – 1.

Äntligen har vi påbörjat ombyggnaden av vår kräftodling. Egentligen hade vi tänkt köra igång när besked om sökt EU-bidrag kommit, men då jordbruksverket har synnerligen långa beslutsrutiner kör vi igång utan besked. Vi får anpassa oss efter de ekonomiska förutsättningar som finns för tillfället och jobba i etapper. Vi börjar […]

Läs mer

Våra kräftburar åter slutsålda

Trots att vi lät tillverka 50% fler kräftburar inför denna säsongen tog våra burar slut redan den 20 Augusti. För oss är det naturligtvis roligt att burarna har blivit allt populärare, men tråkigt att inte kunna leverera mer förrän någon gång i Maj nästa år. Håll utkik på hemsidan så […]

Läs mer

Ombyggnad av kräftodlingen

Efter många års användning planerar vi att göra en större ombyggnad och restaurering av kräftodlingen. Sedan1986 har vi bl.a. haft ett kanalsystem. Allt eftersom har kräftorna och på senare tid även vattensork förstört slänterna i kanalerna. Vi har med täta mellanrum spolat kanalerna från framgrävt slam och grus. I planeringen […]

Läs mer

VIDEO – KRÄFTBUREN

Se vår introduktions video då vi visar upp kräftburen med tillbehör samt ihopsättning. Se filmerna

Läs mer