MISSLYCKAD PARNING HOS SIGNALKRÄFTOR

Under mina studier av signalkräftor har jag under åren vid ett flertal tillfällen iakttagit att honorna på våren inte haft någon rom eller att rommen inte utvecklats. Jag har också sett att detta har varit mer uttalat ju varmare hösten före varit. Att något inte har stämt med parning och […]

Läs mer

OMBYGGNAD AV 2 KRÄFTDAMMAR

Vi är nu färdiga med ombyggnad av 2 kräftdammar. Det är främst slänterna i dammarna vi har renoverat. Kräftorna har under åren grävt ur och fått en del kanter att sjunka. Ännu värre var dock att vi sedan 7 år tillbaka fått in vattensork i kräftdammarna. Dessa djur gräver sina […]

Läs mer