Problem med signalkräftans romsättning

Jag har i tidigare redogjort för hur ej parningsmogna signalkräftor kan byta skal sent på året om hösten är varm. Blir det därefter en snabb avkylning klarar kräftan inte att bygga upp sig utan dör under vintern. Särskilt om det blir en lång isvinter. I höstas fick jag möjlighet att närmare undersöka ett annat problem för signalkräftan.

Läs mer