Kräftodling. Ombyggnad – 1.

Äntligen har vi påbörjat ombyggnaden av vår kräftodling. Egentligen hade vi tänkt köra igång när besked om sökt EU-bidrag kommit, men då jordbruksverket har synnerligen långa beslutsrutiner kör vi igång utan besked. Vi får anpassa oss efter de ekonomiska förutsättningar som finns för tillfället och jobba i etapper. Vi börjar […]

Läs mer