Inför kräftfisket

Efter flera år med dålig prodktion av signalkräftor i sjöar i mina trakter ser det ljusare ut. Efter flera vintrar med isläggning långt in på våren fick vi senast en kort isvinter vilket medför större överlevnad. Temperaturen steg sedan högt under en period i slutet av mars.

Läs mer